Terraced Tower (Rotterdam, Holandsko)

Zákazník: 
Dátum dokončenia výstavby: 
jan-2021
Krajina: 
Holandsko

Besix Terraced TowerTerraced Tower je 110 m vysoká budova (100 m nad zemou) postavená v Rotterdame. Okrem 3 podzemných podlaží má budova 32 nadzemných podlaží pre obytné jednotky. Dĺžka budovy sa s jej výškou postupne znižuje zo 100 metrov na 35 metrov. Súčasne s tým sa šírka budovy zväčšuje z 20 na 30 metrov. 

Zaťaženie stien v prízemí je tak veľké, že bolo nutné použiť betón triedy C90/105. Ďalej sa budova vyznačuje 8 metrovou konzolou, ktorá spôsobuje významné účinky druhého rádu. A nakoniec, okolo stavebnej jamy nebol žiadny voľný priestor a bolo nutné pracovať pod existujúcim potrubím - čo spôsobilo komplikácie pri postupnom budovaní základu.

SCIA Engineer bol použitý pre celý projekt. Automatický návrh 2D betónových prvkov bol využitý k rýchlemu návrhu stien spomenutých vyššie. Pre druhý popísaný problém pomohol SCIA Engineer určiť súčiniteľ pre druhý rád. Pre prekonanie poslednej prekážky bol využitý modul "fázy výstavby". SCIA Engineer nám umožnil rýchlo navrhnúť výstuž, a tak sme sa mohli sústrediť na koordináciu a správu projektu.

 

"Použitie vysokopevnostného betónu spolu s významnou konzolou komplikovalo celý projekt, ale vďaka intenzívnemu využitiu programu SCIA Engineer, vrátane fáz výstavby, sa podarilo projekt úspešne realizovať."

Vyjadrenie poroty

 

Winner SCIA User Contest 2020

Tento projekt získal cenu v súťaži SCIA User Contest 2020 - kategória 1, Veľké budovy nad 6 000 m².

Prečítajte si celý príbeh v knihe SCIA User Contest 2020

Terraced Tower (Rotterdam, Netherlands)
Terraced Tower (Rotterdam, Netherlands)
Terraced Tower (Rotterdam, Netherlands)
Terraced Tower (Rotterdam, Netherlands)
Terraced Tower (Rotterdam, Netherlands)
Terraced Tower (Rotterdam, Netherlands)
Terraced Tower (Rotterdam, Netherlands)
Terraced Tower (Rotterdam, Netherlands)