Scéna pre operu Rigoletto v rámci bregenzského festivalu (Bregenz, Rakúsko)

Dátum dokončenia výstavby: 
jún-2019
Krajina: 
Rakúsko

Bregenz Festival Stage RigolettoScéna navrhnutá pre operu Rigoletto predvedenú v rámci operného festivalu v Bregenz, Rakúsko.

Konštrukcia je umiestnená na točni s priemerom 2,8 m. Rozsah otáčania je 114°. Javisko sa otáča po klzných ložiskách. Otočné javisko a výložník tvorí prístup do hlavy. Výložník je umiestnený v strede veže otočnej platformy a možno ho pootočiť dole o 24° a nahor o 15°. Počas predstavenia možno hlavu skloniť o 32° hore a dole, otočiť o 60° na obidve strany a speváci sa môžu pohybovať vo vnútri hlavy na štyroch úrovniach.

Všetky pohyby možno vykonávať nezávisle na sebe a všetky časti sú pochôdzne. Otáčanie prvkov scény je poháňané servomotormi. Výložník sa dvíha a sklápa hydraulickým valcom. Obe oči hlavy sú tiež pohyblivé (každá buľva má priemer 2,7 m).

Rozmery častí konštrukcie: 
-    výložník - dĺžka 34,7 m - výška 2,5 m
-    hlava - šírka 11,3 m - výška 13,5 m
-    celková hmotnosť cca 140 t

 

"Výpočet rôznych polôh otočnej hlavy. Rendrovanie tváre. Geometrická reprezentácia modelu je veľmi blízka skutočnému tvaru hlavy."

Vyjadrenie poroty

 

Winner SCIA User Contest 2020Tento projekt získal cenu v súťaži SCIA User Contest 2020 - kategória 4, špeciálne projekty.

Prečítajte si celý príbeh v knihe SCIA User Contest 2020

Bregenz Festival Stage Rigoletto
Bregenz Festival Stage Rigoletto
Bregenz Festival Stage Rigoletto
Bregenz Festival Stage Rigoletto
Bregenz Festival Stage Rigoletto
Bregenz Festival Stage Rigoletto
Bregenz Festival Stage Rigoletto
Bregenz Festival Stage Rigoletto