Menu

Waar kan de licentienaam worden ingesteld die zichtbaar wordt bij de projectgegevens in het document?

In de hoofding van het document kan de licentienaam worden weergegeven.

 

 

Deze licentienaam kan vrij gekozen worden (in bovenstaand voorbeeld SCIA) en dient opgegeven te worden bij installatie van het programma.

Indien men deze achteraf nog wenst te wijzigen, dan hoeft men het programma niet volledig te herinstalleren. De licentienaam wordt bij installatie immers weggeschreven in het register van het programma. Om deze dan achteraf aan te passen dient enkel de registersleutel aangepast te worden. Hiervoor gaat u als volgt te werk.

Sluit Scia Engineer eerst af.

Ga in Windows naar Start > Run en typ regedit in de dialoogbox die verschijnt.

Bevestig met [OK], de Registry Editor verschijnt.

Ga naar de map HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SCIA\ESA\7.1\Settings\APPLICATION_CFG

Hier wijzigt u de waarde van de sleutel 'Licence' naar uw gewenste licentienaam (bv bedrijfsnaam).

Vervolgens de Registry Editor sluiten en programma opstarten.