Menu

Is het mogelijk om een zelf een doorsnede aan te maken?

Indien men beschikt over de module esa.07 Algemene doorsnede, is het mogelijk om een zelf samengesteld profiel te definieren. U gaat naar de doorsnedebibliotheek en drukt op nieuwe doorsnede.

Hier kiest u voor een algemene doorsnede:

Nadat u op toevoegen heeft gedrukt, komt u terecht in de doorsnede-editor:

Hierin kan u zelf een doorsnede aanmaken.

Men kan profielen inladen uit de profielenbibliotheek of dwg’s inladen uit een tekenprogramma. Of gewoon in de doorsnede-editor zelf gaan tekenen. De materialen waaruit deze profielen bestaan kan u ook zelf kiezen. Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld een holle stalen buis op te vullen met beton.

Nadat u een eigen doorsnede gemodelleerd heeft, dient u nog te drukken op ‘herlees’. Hierdoor worden de eigenschappen van het profiel berekend.

Het zijn deze profieleigenschappen waar het programma mee zal rekenen. Het is dus perfect mogelijk om van een rekenmodel waarin staven met een algemene doorsnede voorkomen, de snedekrachten en vervormingen te berekenen.
De postprocessoren zoals staal en beton berekening kunnen niet gebruikt worden omdat zulke profielen ook niet ondersteund zijn door de norm (EC 3 staal , EC 2 beton).