Menu

Batch installatie van SCIA Engineer

Indien men SCIA Engineer wilt installeren op meerdere computers in hetzelfde bedrijf, kan het interessant zijn om een batch installatie van SCIA Engineer uit te voeren.

De setup van SCIA Engineer maakt gebruik van InstallShield en deze tool geeft de mogelijkheid tot:

 1. Het opnemen van de invoer van de installatie
 2. Het afspelen van deze invoer bij een nieuwe installatie op andere computers.

Wanneer deze mogelijkheden worden gecombineerd, kan dus SCIA Engineer met een batch proces geïnstalleerd worden.

Hieronder vindt u enkele gegevens over de setup van SCIA Engineer:

 • De taal van de online help van SCIA Engineer is dezelfde taal die gekozen wordt tijdens de installatie. Het is dus belangrijk dat hier de juiste taal wordt gekozen.
 • Wanneer er een typische setup wordt gebruikt, zal de installatie keuzes maken die afhangen van computer tot computer. Dit kan vermeden worden door voor de “Custom setup” te kiezen.

Voor de batch installatie van SCIA Engineer moeten de volgende stappen worden gevolgd:

 1. Kopieer de bestanden in een gedeelde map
 2. Neem de invoer op tijdens de installatie
 3. Speel deze invoer terug af wanneer SCIA Engineer geïnstalleerd wordt op een andere computer.

Voer deze stappen uit op een "clean computer". Indien er reeds een vorige versie van SCIA Engineer was geïnstalleerd, is het aangeraden om deze eerst te deïnstalleren.

Stap 1

 • Kopieer de bestanden in een gedeelde map
 • Maak een map aan op het netwerk met de installatiefiles hierin. Dit zou iedere map kunnen zijn, in deze handleiding gebruiken we de folder T:\setup\esa20xx.
 • (xx: staat voor de exacte versie van Scia Engineer)
 • Kopieer de "DISK1"-map van de SCIA Engineer setup naar deze aangemaakte map.

Stap 2

 • Neem de invoer op tijdens de installatie
 • Open een nieuw commando venster
 • Ga naar Start > Run…, en type hier cmd.exe
 • Verander de actieve map naar T:\setup\esa20xx\disk1  (xx: staat voor de exacte versie van SCIA Engineer)
 • Typ deze commandos in het commandovenster, telkens gevolgd met ENTER.
  T:
  CD \setup\esa20xx\disk1  (xx: staat voor de exacte versie van SCIA Engineer)
  Start met het opnemen van deze commandos.
  Typ hiervoor het volgende commando in het commandovenster, gevolgd door ENTER
  Setup /L1043 /r
  De optie ‘/L1043’ is de taalcode voor 'Nederlands’ – dit betekent dat de installatietaal en de online help taal van SCIA Engineer Nederlands zal zijn.
  Indien u hier wilt kiezen voor een andere taal, kan u /L1043 vervangen door: /L1033 voor Engels, /L1029 voor Tjechisch, /L1036 voor Frans, /L=1031 voor Duits,  
  /L1048 voor Romeens, of /L=1051 voor Slovaaks
 • De installatie van SCIA Engineer zal verschijnen in de gekozen taal.
 • Volg de instructies op het scherm en start de installatie van SCIA Engineer.
  Om volledige controle over de installatie te hebben, raden wij aan om te kiezen voor het “Custom installation”-type.
  Tijdens de installatie worden de gekozen invoeropties opgeslaan in de Windows map in de file setup.iss.
  Wanneer de installatie is beëindigd, kopieer dan het bestand ‘setup.iss’ van de Windows folder naar de folder T:\setup\esa2008.

Stap 3

 • Speel deze invoer terug af wanneer SCIA Engineer geïnstalleerd wordt op een andere computer.
 • Creëer de installatie batch file.
 • Open Notepad en maak een nieuw bestand aan.
 • Typ de volgende commando's in dit bestand:
  start "uninstall ESA" /MIN /WAIT msiexec /passive /x {COMMANDO DEPENDING ON VERSION}
  start "install ESA" /MIN /WAIT "t:\setup\esa20xx\Disk1\Setup.exe" /L1033 /S /f1"t:\setup\esa20xx\setup.iss".
  (xx: staat voor de exacte versie van SCIA Engineer)
   
 • Het eerste commando is afhankelijk van de exacte versie van SCIA Engineer:

SCIA Engineer 2011: msiexec /passive /x {A987CA63-95E7-47E5-AA08-38C0D84BB03C}
SCIA Engineer 2010.1: msiexec /passive /x {AA2CAF77-2FF7-4112-8A0A-BB83A8AC7355}
SCIA Engineer 2010.0: msiexec /passive /x {824F20CB-8531-4392-B612-24D61C591A0C}
SCIA Engineer 2009: msiexec /passive /x {6DBAF277-66A6-4DA9-8E01-AA549CED1DDB}
SCIA Engineer 2008.1: msiexec /passive /x {463CEEF0-8C90-40F6-98BB-46A1291B2BC6}
SCIA Engineer 2008.0: msiexec /passive /x {27498953-A7BB-4F1E-8EFA-F50DBB067FC2}

Het eerste commando zal Scia Engineer deïnstelleren op de computer en het tweede commando zal een nieuwe installatie van SCIA Engineer uitvoeren gebruik makend van de opgenomen invoer.

 • Sla dit bestand op in de map T:\setup\esa20xx en hernoem dit nadien naar UnIn_ESA.bat
  Op elke andere computer waarop SCIA Engineer geïnstalleerd moet worden, kan nu de file UnIn_ESA.bat uitgevoerd worden vanuit de map T:\setup\esa20xx